On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació

Línia: 26: Villafranqueza - Tángel

VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU

HORARIO

 

LABORABLES

SÁBADOS

FESTIVOS

VILLAFRANQUEZA TANGEL    VILLAFRANQUEZA TANGEL    VILLAFRANQUEZA TANGEL
7:03 7:15 7:00 6:50 7:35 8:15
7:27 7:38 7:53 7:10 9:45 10:25
7:50 8:46 11:00 8:33 14:20 14:30
10:42 11:37 12:25 11:40 17:05 17:45
12:46 12:59 14:20 12:35 21:30 21:40
14:10 14:22 16:05 14:30
15:52 16:04 17:40 16:15
17:30 18:25 21:30 18:20
21:10 21:23 21:40
     
HORARIOS VIGENTES

 

 

 

 

Línea 26 (738.57 KB) L26 v3 - foto
Recorrido de la línea L26