On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Anul·lació temporal parada "obres"
16/11/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, a causa de l’ANUL·LACIÓ TEMPORAL PER OBRES DE LA PARADA AMADEU DE SAVOIA Nº 5.

DES DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021 FINS A FI

D’OBRES.

S’HABILITA LA PARADA SITUADA Al CARRER GARBINET Nº. 108.