On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Inici horari d'estiu.
del 01/07/21 al 31/08/21

Es comunica als Srs. Usuaris de la Línia C2: Venda Lanuza – El Campello – Barri Bonny que, a partir del 01 de juliol fins al 31 d’agost de 2021 es modifica l’horari.