On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut per "obres".
19/10/20

Es comunica als Srs. Usuaris de la línia 10 que, amb motiu del TALL AL TRÀNSIT DE L’AVINGUDA PADRE ESPLÁ PER OBRES, DES DEL DIA 19 D`OCTUBRE FINS A L’OBERTURA DE L`AVINGUDA, la línia realitzarà el següent recorregut:

  • Sentit Explanada

Parades habilitades: Vicente Reyes 7, San Mateu 61 i San Mateu 47.

Parades suprimides: Cristóbal Pardo – Van Der Hofstadt V, Cristóbal Pardo 4 – IES Jaime II, León de Nicaragua – J. Espadero, Pare Esplá 65, Pare Esplá 53, Pare Esplá 37 i Pintor Zuloaga 1.

  • Sentit Vía Parc

Parades habilitades: Pintor Zuloaga 1 i Fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell 20.

Parades suprimides: Pare Esplá 36, Pare Esplá 54 y Pare Esplá 70.

L10