On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut per "obres"
19/10/20

Es comunica als Srs. Usuaris de la línia 09 que, amb motiu del TALL AL TRÀNSIT DE L’AVINGUDA PADRE ESPLÁ PER OBRES, DES DEL DIA 19 D`OCTUBRE FINS A L’OBERTURA DE L`AVINGUDA, la línia realitzarà el següent recorregut:

  • Sentit Óscar Esplá

Parades habilitades: Cristóbal Pardo 4 – IES Jaume II I, Cristóbal Pardo – Van Der Hofstadt I, Vicente Reyes 7, Sant Mateu 61 i Sant Mateu 47

Parades suprimides: León de Nicaragua – J. Espadero, Pare Esplá 65, Pare Esplá 53, Pare Esplá 37 i Pintor Zuloaga 1

  • Sentit Platja Sant Joan

Parades habilitades: Pintor Zuloaga 1 i Fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell 20

Parades suprimides: Pare Esplá 36, Pare Esplá 54 i Pare Esplá 70

L09