On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació horari
08/01/22

Per la present, es comunica als usuaris de la línia 26 que, a partir del pròxim dia 08 de gener de 2022, es modifica l’horari de laborables(eixida de les 15.52 a les 16.24) i dissabtes(eixida de les 17.40 a les 18.12), de la línia quedant de la següent manera:

 

26