On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació Recorregut "CAMPANYA PER ALS VIANANTS"
del 06/12/22 al 08/01/23

Es comunica als Srs. Usuaris que, amb motiu del TALL Al TRÀNSIT DE LES AVINGUDES DE MAISONNAVE, RAMBLA i ALTAMIRA, PER CAMPANYA PER ALS VIANANTS, en les dates i hores que s’exposen en el quadre adjunt, les línies realitzaran els següents recorreguts:

 

LÍNIA 02: Sentit Sagrada Família: Des de C/ del Teatre, contínua per Av. Jaume II, Rtda. Av. de Dénia i C/ Celia Valls on recupera la seua ruta normal.

LÍNIA 22: Sentit Platja de Sant Joan: Des d’Av. Oscar Esplá continua per C/ Reis Catòlics, C/ del Teatre, Av. Jaume II, Av. de Dénia, Av. Albufereta i Av. Condomina on recupera la seua ruta normal.

LÍNIES 02 i 22: Sentit barri Florida i centre: Des d’Av. J. Bautista Lafora, continua per Av. Màrtirs de la Llibertat, Av. Dr. Gadea, Av. Maisonnave (22), Plaza dels Estels (02), on recuperen la seua ruta normal.

LÍNIA 03: Sentit Florida: Des d’Av. Alfonso el savi, continua per Av. De l’Estació, Av. De Salamanca i Av. D’Aguilera on recupera la seua ruta normal.

LÍNIA 03: Sentit Col. Requena: Des de Glorieta de l’Estrela, continua per Av. Óscar Esplá, C/ Reis Catòlics i Av. Federico Soto on recupera la seua ruta normal.

LÍNIES 08, 10 I 13: Finalitzen el seu trajecte en C/ Calderón 7.

LÍNIA 05: Sentit Sant Blas: Des d’Alfonso el savi 12, continua per Av. Federico Soto, C/ Pintor Lorenzo Casanova, Av. Óscar Esplá i Glorieta de l’Estrela on recuperen la seua ruta normal.

LÍNIA 12: Sentit Sant Blas: Des de Plaza dels Estels, continua per Av. Federico Soto, c/ Pintor Lorenzo Casanova, Av. Óscar Esplá i Glorieta de l’Estrela on recupera la seua ruta normal.

LÍNIES 05 i 12: Sentit Centre: Des de Glorieta de l’Estrela, continuen per Av. Óscar Esplá, carrer Reis Catòlics i Plaza Calvo Sotelo on recupera la seua ruta normal, línia (05) finalitza trajecte en Av. Alfonso el savi 15.

LÍNIA 27: Des d’Av. Óscar Esplá contínua per Av. Salamanca, Av. de l’Estació i Plaza dels Estels, des d’aquest punt retorna per Av. de l’Estació, Av. de Salamanca i Av. Óscar Esplá on represa la seua ruta normal.

LÍNIA 39: Parada més pròxima Av. Alfonso el Savi 12.

 

VEURE DETALL PARADES HABILITADES EN AVÍS EN PARADES ANUL·LADES

 

Campaña 2022-2023