On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "Tall al trànsit"
03/11/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, a causa d’obres en la C/ del Teatre, des del dia 03 de novembre fins al final d’aquestes, les línies 02, 0321 i 22 realitzaran el següent desviament:

LÍNIES 02, 21 i 22.

Des d’Av. Federico Soto, continua per Av. Alfonso el savi, Av. Constitució i C/ Duc de Saragossa, on recuperen la seua ruta normal.

PARADES ANUL·LADES: PLAZA RUPERTO CHAPÍ 3.

PARADES HABILITADES: AV. CONSTITUCIÓ/ PLAZA RUPERTO CHAPÍ.

LÍNIA 03.

Des d’Av. Federico Soto, continua per Av. Alfonso el savi i C/ Sant Vicent, on recupera la seua ruta normal.

PARADES ANUL·LADES: PLAZA RUPERTO CHAPÍ 3.

PARADES HABILITADES: AV. ALFONSO EL SAVI 15.