On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "Fi d'obres carrer Teatre"
25/11/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, a causa del fi d’obres en la C/ del Teatre, des del dia 25 de novembre, les línies  02, 03, 21 y 22 realitzaran el seu recorregut normal.

PARADA HABILITADA: PLAÇA RUPERTO CHAPÍ 3.