On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Suspensió Servei Nocturn
29/10/20

Es comunica als Srs. Usuaris de les línies nocturnes 03N i 22N que, des d’el pròxim dia 30 d’octubre i mentre dure la limitació en la mobilitat de les persones, implantada per la Resolució del 24 d’octubre de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i les seues possibles pròrrogues, queda suspés el servei.