On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Aplicació Resolució 6 de juny
07/06/20

Es comunica als Srs. Usuaris que en aplicació de l’Ordre SND/507/2020 del 6 de juny, s’estableixen les següents mesures de prevenció en els desplaçaments amb autobús:

 
• L’ús de MÀSCARES que cobrisquen nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport amb autobús.

 

• S’estableix una referència quant a l’OCUPACIÓ dels vehicles sobre la base de la totalitat de les places assegudes i de dos viatgers per cada metre quadrat en les zones habilitades per a viatjar dempeus.

 

• Es recorda mantindre la DISTÀNCIA MÁXIMA POSSIBLE amb la resta dels usuaris i amb el conductor.

 

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ I DISCULPEN LES MOLÈSTIES.