On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Comunicat us màscares obligatori
03/05/20

Es comunica als Srs. Usuaris que en aplicació de l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, emesa pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, des de les 00.00 hores del dilluns 04 de maig de 2020, es fa obligatori l’ús de màscares per part de les persones usuàries per a accedir a l’autobús.