On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Comunicat us màscares obligatori
03/05/20

Es comunica als Srs. Usuaris que en aplicació de l’Ordre TMA/384/2020 del 3 de maig, s’estableixen les següents mesures de prevenció en els desplaçaments amb autobús:

 

L’ús de MÀSCARES que cobrisquen nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport amb autobús.

• S’estableix una referència quant a l’OCUPACIÓ dels vehicles sobre la base del 50% de les places assegudes i de dos viatgers per cada metre quadrat en les zones habilitades per a viatjar dempeus.

• Es recorda mantindre la DISTÀNCIA MAXIMA POSSIBLE amb la resta dels usuaris i amb el conductor.

 

GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ I DISCULPEN LES MOLÈSTIES.