On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Mesures Prevenció en Desplaçaments amb autobús
11/05/20

Es comunica als senyors usuaris que, en aplicació del Decret “ADAPTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ COL·LECTIU DE VIATGERS, AMB AUTOBÚS, DE LA CIUTAT D’ALACANT, DURANT EL PROCÉS DE LA DESESCALADA, EN EL CONTEXT DEL *COVID-19: *LEVANTANMIENTO DE DETERMINADES MESURES ADOPTADES EN ELS DECRETS DE 20 DE MARÇ DE 2020 I 21 D’ABRIL DE 2020.” publicat el 07 de maig per l’Ajuntament d’Alacant, estableix a partir del dilluns 11 de maig que:

“Es fixa com a capacitat màxima permesa dels autobusos, en atenció a les característiques tècniques dels vehicles i amb la distribució que es conté en l’informe tècnic que obra en l’expedient, la següent, en aplicació del que es disposa en l’Ordre *TMA 384/2020:

 

Vehicle estàndard de 12m                      36 places

Vehicle articulat de 18m                         57 places”

 

“Es restaura l’accés dels usuaris del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers, amb autobús, de la ciutat d’Alacant, per la porta davantera, sempre que l’autobús dispose de mampara de protecció del conductor.”

“Es reprén la validació dels bons de transport vigents i s’instaura el pagament amb targeta bancària, sense contacte i sense teclejar el número PIN. No es podrà pagar en metàl·lic”