On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "obres" .
06/05/21

Es comunica als Srs. Usuaris de la línia 04 que, amb motiu del TALL AL TRANSIT DEL CARRER DR. RECASENS PER OBRES, DES DEL DIA 6  MAIG FINS A LA FI D’AQUESTES, la línia realitzarà el següent recorregut:

Sentit Tómbola: Recupera la seva ruta normal

  • Parades habilitades: el Pilar de la Foradada amb Ponce de Lleó, Jacinto Verdaguer 2 i Amadeo Valls.
  • Parades suprimides: Jacinto Verdaguer 10.

Sentit Cementiri: Des de C/ Dr. Recasens, continua per C/ Sant Gregori, C/ Caracas, C/Basc de Gamma i Av. Jaume I on recupera seu ruta normal.

  • Parades habilitades: Caracas (parc), Basc de Gamma (col·legi), Jaime amb el Pilar de la Foradada.
  • Parades suprimides: Recasens/Cinc Sols, Dr. Recasens 1.
L04