On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "tall al trànsit"
del 23/07/21 al 30/09/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, amb motiu del TALL Al TRÀNSIT DEL CARRER RAFAEL ALTAMIRA I RAMBLA, en les següents dates i

horaris:

DIUMENGES I FESTIUS: De juliol a septembre 2021 (DES DE LES 19:00H A FI DEL SERVEI)

 Les línies realitzaran els següents recorreguts:

  • LÍNIA 02, 21 i 22 sentit Pla i platja Sant Joan: Des de carrer del Teatre continua per carrer Bailen i carrer Sant Ferran on recuperen la seua ruta.
  • LÍNIA 02 sentit Florida: Des de carrer Canonge M. Penalva 2, gira en (rotonda CC.), continuant per carrer Vázquez de Mella, Av. Jaume II i Av. Alfonso El savi on recuperen el seu recorregut habitual.
  • LÍNIA 21 i 22 sentit Óscar Esplá: Des d’Av. de la Vila Joiosa 19 continua per Av. de Dénia (rotonda CC.), carrer Vázquez de Mella, Av. Jaume II i Av. Alfonso El savi, on recupera la seva ruta.
  • LÍNIES  08, 10 I 13Finalitzen el seu trajecte en Av. Constitució (Plaza Chapí).
  • LINÍA 05 sentit P.Mar: Des d’Av. Constitució, contínua per Carrer Bailèn i Carrer Sant Ferran on recupera el seu recorregut habitual.
  • LINÍA 05 sentit Sant Agustí: Des de Plaza de la Mar, continua per Av. de Dénia, Carrer Canonge Manuel Penalva, Carrer Vázquez de Mella, Av. Jaume II i Av. Alfonso el Savi, on recupera el seu recorregut habitual.

 

PARADES HABILITADES: TOTES LES PARADES DE LÍNIES URBANES EN ELS TRAMS DESVIATS.