On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació horari
08/01/22

Per la present, es comunica als usuaris de la línia C-51 que, a partir del pròxim dia 08 de gener de 2022, es modifica l’horari de tots els dies eixida de Busot de les 16.00 a les 15.45, de la línia quedant de la següent manera:

C51