On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "Carrera Barri Florida i Ciutat d'Assís"
27/11/22

Es comunica als Srs. Usuaris de la línia 02 que, amb motiu del TALL AL TRÀNSIT PER CARRERA BARRIS FLORIDA I CIUTAT DE ASÍS, el dia 27 DE NOVEMBRE DE 7:00 A 15:00H, es modificarà el recorregut de la línia de la següent manera:

LÍNIA 02

SENTIT FLORIDA:

Des del C/ SCD. Betis Florida continua per Av. Orihuela, Carrer Orió, Carrer Astúries fins a la capçalera habitual.

SENTIT SAGRADA FAMILIA:

Recorregut habitual.

PARADES SUPRIMIDES: Régulo 1, Astrònom Comas Solá-Plaça La Vinya.

PARADES HABILITADES: Orihuela 59 (només descàrrega), Orihuela 23, Orió 16.