On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "Tall al trànsit Rambla Méndez Núñez i carrer Bilbao"
del 28/11/21 al 05/12/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, amb motiu del TALL Al TRÀNSIT DE RAMBLA MENDEZ NUÑEZ I CARRER BILBAO, en les següents dates i horaris:

DIUMENGES 28 DE NOVEMBRE I 5 DE DESEMBRE 2021: (DES DE INICI A FI DE SERVEI.)

Les línies realitzaran els següents recorreguts:

LÍNIA 02, 21 i 22 sentit Pla i platja Sant Joan: Des de C/ Reies Catolics i Av. Maisonnave continua per Av. Dr. Gadea, i Martirs de la Llibertad i Plaça del Mar on recuperen la seua ruta.

PARADA HABILITADA: MARTIRES DE LA LIBERTAD ALTURA RAMBLA.

LÍNIA 02 sentit Florida: Des de Av. Juan Bautista Lafora, continua per Av. Màrtirs de la Llibertat, Av. Dr. Gadea i Plaça dels Estels, on recupera el seu recorregut habitual.

PARADA HABILITADA: MARTIRES DE LA LIBERTAD ALTURA RAMBLA.

LÍNIA 21 i 22 sentit Óscar Esplá: Des de Av. Juan Bautista Lafora, continua per Av. Màrtirs de la Llibertat, Av. Dr. Gadea i on recupera el seu recorregut habitual.

PARADA HABILITADA: MARTIRES DE LA LIBERTAD ALTURA RAMBLA.

LÍNIES 05, 08, 10 I 13: Finalitzen el seu trajecte en Av. Constitució (Plaza Chapí).

PARADA HABILITADA: CONSTITUCIÓN-PLAZA CHAPÍ