On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació Recorregut "Obres"
17/10/20

Es comunica als Srs. Usuaris de les línies 02 i 22 que, amb motiu Del tal de la plaça de l´ajuntament, els dies 17, 24, 31 d’OCTUBRE I 7 de NOVEMBRE, des de les 17:30 fins a fi del servei  es tallarà al trànsit aquest plaça, modificant el recorregut de les línies de la següent manera:

 

LÍNIA 02: SENTIT LA FLORIDA: : Des de carrer Canonge Manuel Penalva 3, gira en el rotonda canviant el sentit de la marxa incorporant-se en carrer Canonge Manuel Penalva 7, carrer Vázquez de Mella i Av. Alfonso Alfons X “el savi”, Av. Constitució, carrer Ballen, Rambla recuperant el recorregut habitual.

LÍNIA 22: SENTIT OSCAR ESPLA: Des d’Av. la Vila Joiosa 9, gira a Av de Dénia, carrer Canonge Penalva, carrer Vázquez de Mella i Av. Alfons X “el savi” recuperant el recorregut habitual.

 

PARADES HABILITADES: Totes en el tram de desviament.

PARADES SUPRIMIDES: Denia 3, Jovellanos (ascensor), J. Bautista Lafora 2