On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació recorregut "Obres en carrer Bilbao"
22/11/21

Es comunica als Srs. Usuaris que, A CAUSA DEl TALL Al TRÀNSIT DEL CARRER BILBAO PER OBRES, des del dia 22 de novembre fins al final d’aquestes  (aproximadement 2 setmanes),

Les línies realitzaran els següents recorreguts:

LÍNIES 05, 08, 10, 13 i 39: Finalitzen trajecte i realitzen capçalera en Av. Constitució- Plaza Chapí.

PARADES ANUL·LADES:

  • RAMBLA 6
  • RAMBLA 18
  • RAMBLA 40

PARADA HABILITADA:

  • AV. CONSTITUCIÓ/ PLAZA CHAPÍ.