On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació Traslladada per Obres
26/07/21

Es comunica als Srs. Usuaris de la línia 04 que, amb motiu de les OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA PARADA DEL CARRER RUIZ D’ALARCÓN, des del dia 26 de juliol fins al final d’aquestes, es trasllada a la parada anterior situada en carrer Amadeo Valls / Cinc Sols.

Obras Julio Linea 4