On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Trasllat parada per "obres".
13/01/21

Es comunica als Srs. Usuaris de la linias 08 i 24 que, per obres en la zona, la parada situada en Av. de Novelda 74, es trasllada al número 86 d´aquesta mateixa avinguda a partir del día 13 de gener 2021.

Novelda